Gazononderhoud Doetinchem

Verticuteren bemesten doorzaaien gazon

Bij deze tuin in Doetinchem hebben we gazononderhoud uitgevoerd in april zodat het gazon in de zomer weer prachtig groen is!

Onderhoud

Het gazon ligt er al een aantal jaren en om het mooi te houden is goed onderhoud van cruciaal belang, alleen maaien is daarvoor niet voldoende. De eigenaren van de tuin onderhouden hun gazon zelf al heel goed, maar het grote gazononderhoud laten zij liever over aan De Graskoning.

Verticuteren, bemesten en doorzaaien

Deze grote onderhoudsbeurt zijn we begonnen met verticuteren. Het gazon zag er slecht uit en vertoonde kale plekken en mos. Verticuteren is hiervoor een hele goede oplossing omdat alle oude, dode materialen worden losgemaakt van de grond en verwijderd worden. Na het verticuteren hebben we het gazon bemest wat zorgt voor een goede voedingsbodem. Vervolgens hebben we het gazon volledig doorgezaaid zodat het weer een mooi groen geheel kon worden.

Resultaat

Het resultaat is goed te zien op de foto’s. Een prachtig groen gazon waarop gerelaxed en gespeeld kan worden! De eigenaren zijn tevreden en genieten dagelijks van hun mooie gazon!